Vitar novosti

Počinje proizvodnja prvog hrvatskog trimarana! U sklopu jedinstvene nautičke manifestacije Fiumanke predstavljen je početak izgradnje prvog hrvatskog trimarana pod nazivom VITAR23 projektantskog tima (Ivan Cindrić, Ivan Margić, Tin Matulja)... opširnije

Izrada prototipa trimarana Vitar23 Tim ljudi koji se priključio projektu VITAR u smislu proizvodnje prototipa te slijedno tome serijskoj proizvodnji trimarana Vitar23 je tvrtka as2con... opširnije

Trimaran Vitar23 inovacija godine 2010 Duga je tradicija našeg kraja u izumima i inovacijama vezanim uz more. Nije stoga čudno što je inovator godine u Primorsko-goranskoj županiji, Ivan Cindrić nagrađen ... opširnije

Start jesenskog ciklusa projekta Vitar Nakon uspješne institucionalne prezentacije projekta Vitar krećemo u novu fazu razvoja projekta ... opširnije

Preporuka projektu VITAR od MZOŠ-a U vezi Vašeg dopisa koji ste dana 24.svibnja 2010. godine elektroničkom poštom uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a u kojem tražite mišljenje o projektu pod nazivom "Vitar", ovim putem... opširnije
Preporuka projektu VITAR od MINGORP-a Uvidom u projekt "Vitar" koji ste nam prezentirali na sastanku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dne 07. svibnja 2010. godine a obuhvaća... opširnije
Preporuka projektu VITAR od HJS-a U cilju stvaranja uvjeta za nesmetan razvoj sportskog jedrenja u svim njegovim oblicima u Republici Hrvatskoj... opširnije
Prezentacija u MINT-u Projekt Vitar je uspješno prezentiran u prostorima ministarstva turizma MINT-a ... opširnije

Web dizajn

www-vitar

Web dizajn tim:

Web design:
Šček-Cindrić design studio d.o.o.
Šetalište 13.divizije 61, 51000 RIJEKA
J.P.Kamova 19, 51000 Rijeka, Hrvatska
PB: 143 36 95
OIB 99878789772
žiro račun: 2402006-1100073519
IBAN HR7124020061100073519
SWIFT CODE: ESBCHR22
tel: +385 51 218 430 int 214
fax: +385 51 218 270
http://www.scekcindric.hr/

Web design & development:
Dizajn projekt d.o.o.
MB 1095986, OIB 93304939402
Viškovo 42A, 51216 Viškovo
tel: +385 51 648 086
fax. +385 51 648 087
http://www.dsnproject.hr
http://www.web-dizajn.org/

Web stranicu www.vitar23.com pokrenuo je i uređuje Šček-Cindrić d.o.o.

mail to a friand facebook twitter delicio stumble
top