Vitar novosti

Počinje proizvodnja prvog hrvatskog trimarana! U sklopu jedinstvene nautičke manifestacije Fiumanke predstavljen je početak izgradnje prvog hrvatskog trimarana pod nazivom VITAR23 projektantskog tima (Ivan Cindrić, Ivan Margić, Tin Matulja)... opširnije

Izrada prototipa trimarana Vitar23 Tim ljudi koji se priključio projektu VITAR u smislu proizvodnje prototipa te slijedno tome serijskoj proizvodnji trimarana Vitar23 je tvrtka as2con... opširnije

Trimaran Vitar23 inovacija godine 2010 Duga je tradicija našeg kraja u izumima i inovacijama vezanim uz more. Nije stoga čudno što je inovator godine u Primorsko-goranskoj županiji, Ivan Cindrić nagrađen ... opširnije

Start jesenskog ciklusa projekta Vitar Nakon uspješne institucionalne prezentacije projekta Vitar krećemo u novu fazu razvoja projekta ... opširnije

Preporuka projektu VITAR od MZOŠ-a U vezi Vašeg dopisa koji ste dana 24.svibnja 2010. godine elektroničkom poštom uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a u kojem tražite mišljenje o projektu pod nazivom "Vitar", ovim putem... opširnije
Preporuka projektu VITAR od MINGORP-a Uvidom u projekt "Vitar" koji ste nam prezentirali na sastanku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dne 07. svibnja 2010. godine a obuhvaća... opširnije
Preporuka projektu VITAR od HJS-a U cilju stvaranja uvjeta za nesmetan razvoj sportskog jedrenja u svim njegovim oblicima u Republici Hrvatskoj... opširnije
Prezentacija u MINT-u Projekt Vitar je uspješno prezentiran u prostorima ministarstva turizma MINT-a ... opširnije

Plovci

2.5 PLOVCI

Najveća dužina: 6,990 m.

Najveća širina: 0,522 m.

Najveća visina: 0,808 m.

 

2.5.a Vanjska oplata

Vanjska oplata plovka gradi se iz dva dijela. Većeg dijela koji obuhvaća unutrašnju bočnu plohu (ploha bliža središnjem trupu), palubu i rubne dijelove vanjske bočne plohe. Manji dio čini 90% vanjske bočne plohe.

Oplata plovka gradi se u „ženskom“ kalupu. Kalup za izradu većeg dijela sastoji se iz dva dijela zbog složenosti geometrije tog dijela plovka.

Nakon postavljanja strukture plovka i unaprijed pripremljenih flanži na strukturu plovka, plovak se lijepljenjem strukturnim ljepilom zatvara vanjskom bočnom plohom.

Laminat plovka je sandwich koji prelazi u jednostruki na područjima spoja s vanjskom bočnom plohom, pramčane statve i recesa za spoj s gredama.

 

2.5.b Struktura

Laminat strukturnih elemenata je sandwich. Strukturni elementi se izrađuju postupkom vakumske infuzije na ravnoj horizontalnoj podlozi, pozicioniraju se unutar trupa plovka i naknadnim postupkom laminiranja, vacuum bagging postupkom, vezuju za oplatu.

Detalji standardnih spojeva prikazani su u nacrtu 410.

Da bi se ostvario što bolji spoj između strukture i vanjske bočne plohe plovka, na strukturu se lijepe unaprijed pripremljene flanže u bliku L profila na koje se strukturnim ljepilom lijepi vanjska bočna ploha plovka.

 

2.5.c Završna obrada laminata

Postupak završne obrade opisan je u točki 2.2.1.

Postupku završne obrade pristupa se nakon spajanja bočne plohe plovka s plovkom i nakon spajanja greda s plovkom.

Na svim površinama koje se nalaze pod kutom ne većim od 45° mora se osigurati protukliznost.

Svi bridovi i spojevi ploha moraju biti zaobljeni u radiusu od 3 mm, osim ako to nije drugačije naznačeno.

Spoj između vanjske plohe plovka i nosača bočnih sartija mora biti zaobljen u radiusu od 15 mm.

Svi izrezani bridovi laminata moraju biti obrađeni na način opisan u točki 2.2.1.

 

Gornji opisi i postupci (2.5.a, 2.5.b, 2.5.c) odnose se na desni i lijevi plovak.

 

2.5.1 Desni plovak

Desni plovak prikazan je u nacrtima 48.22.1 – 48.32.6.

 

2.5.2 Lijevi plovak

Lijevi plovak prikazan je u nacrtima 48.23.1 – 48.33.6.

 

mail to a friand facebook twitter delicio stumble
top