Vitar novosti

Počinje proizvodnja prvog hrvatskog trimarana! U sklopu jedinstvene nautičke manifestacije Fiumanke predstavljen je početak izgradnje prvog hrvatskog trimarana pod nazivom VITAR23 projektantskog tima (Ivan Cindrić, Ivan Margić, Tin Matulja)... opširnije

Izrada prototipa trimarana Vitar23 Tim ljudi koji se priključio projektu VITAR u smislu proizvodnje prototipa te slijedno tome serijskoj proizvodnji trimarana Vitar23 je tvrtka as2con... opširnije

Trimaran Vitar23 inovacija godine 2010 Duga je tradicija našeg kraja u izumima i inovacijama vezanim uz more. Nije stoga čudno što je inovator godine u Primorsko-goranskoj županiji, Ivan Cindrić nagrađen ... opširnije

Start jesenskog ciklusa projekta Vitar Nakon uspješne institucionalne prezentacije projekta Vitar krećemo u novu fazu razvoja projekta ... opširnije

Preporuka projektu VITAR od MZOŠ-a U vezi Vašeg dopisa koji ste dana 24.svibnja 2010. godine elektroničkom poštom uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a u kojem tražite mišljenje o projektu pod nazivom "Vitar", ovim putem... opširnije
Preporuka projektu VITAR od MINGORP-a Uvidom u projekt "Vitar" koji ste nam prezentirali na sastanku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dne 07. svibnja 2010. godine a obuhvaća... opširnije
Preporuka projektu VITAR od HJS-a U cilju stvaranja uvjeta za nesmetan razvoj sportskog jedrenja u svim njegovim oblicima u Republici Hrvatskoj... opširnije
Prezentacija u MINT-u Projekt Vitar je uspješno prezentiran u prostorima ministarstva turizma MINT-a ... opširnije

Trup, paluba, kokpit, nadgrađe

2.3 TRUP, PALUBA, KOKPIT I NADGRAĐE

2.3.1 Vanjska oplata

Nacrti br.: 41.21.1 – 41.21.4.1.

Dužina: 6,99 m.

Širina: 1,81 m.

Visina: 1,80 m.

 

2.3.1.1 Oplata trupa

Oplata trupa gradi se u „ženskom“ kalupu s umecima za krmene i pramčane recese mehanizma za sklapanje plovaka (nacrt 41.21.1.2) i nosača karbonske cijevi pramčanog tanguna (nacrt 41.21.2 i 45.32.1). Spoj trupa i palube nalazi se na razmi i preklopnog je tipa. Spoj između trupa i palube lijepi se strukturnim ljepilom te dodatno laminira.

Laminat trupa je sandwich koji prelazi u jednostruki na područjima spoja s palubom, pramčane statve, područja kućišta podizne kobilice, recesa mehanizma za sklapanje plovaka i nosača karbonske cijevi pramčanog tanguna. Plan laminata i detalji spoja prikazani su u nacrtima 41.21.1, 41.21.1.1, 41.21.1.2.

Područja na krmenom zrcalu gdje se ugrađuju ljestve, nosači kormila i nosač motora dodatno se ojačavaju. Pozicije i detalji ojačanja prikazani su u nacrtima 41.21.4 i 41. 21.4.1.

 

2.3.1.1.1 Završna obrada laminata trupa

Postupak završne obrade opisan je u točki 2.2.1.

Postupku završne obrade pristupa se nakon spajanja trupa s palubom.

Svi bridovi i spojevi ploha moraju biti zaobljeni u radiusu od 3 mm, osim ako to nije drugačije naznačeno.

Svi izrezani bridovi laminata moraju biti obrađeni na način opisan u točki 2.2.1.

 

2.3.1.2 Oplata palube, kokpita i nadgrađa

Oplata palube, kokpita i nadgrađa gradi se u „ženskom“ kalupu s umecima za krmene i pramčane recese mehanizma za sklapanje plovaka (nacrt 41.21.1.2) zajedno s okvirom (drenažnim žlijebom) otvora krmenog spremišta (nacrt 41.41.1), okvirom otvora bočnih spremišta u kokpitu (nacrt 41.41.2), okvirom (drenažnim žlijebom) otvora ulaza u kabinu (nacrt 41.41.3), okvirom bočnih prozora nadgrađa (nacrt 41.41.4) i okvirom (drenažnim žlijebom) pramčanog otvora na palubi (nacrt 41.41.5).

Laminat palube je sandwich koji prelazi u jednostruki na područjima spoja s trupom, područja kućišta podizne kobilice, recesa mehanizma za sklapanje plovaka i okvira otvora u kokpitu, na palubi i nadgrađu. Plan laminata i spoja prikazani su u nacrtima 41.21.1, 41.21.1.1, 41.21.1.2.

Područja gdje se ugrađuje oprema za jedrenje, temelj jarbola, ograde i ostala oprema dodatno se ojačavaju. Pozicije i detalji ojačanja prikazani su u nacrtima 41.21.3 i 41.21.3.1.

 

2.3.1.2.1 Završna obrada laminata palube

Postupak završne obrade opisan je u točki 2.2.1.

Postupku završne obrade pristupa se nakon spajanja trupa s palubom.

Na svim površinama koje se nalaze pod kutom ne većim od 45° mora se osigurati protukliznost.

Svi bridovi i spojevi ploha moraju biti zaobljeni u radiusu od 3 mm, osim ako to nije drugačije naznačeno.

Svi izrezani bridovi laminata moraju biti obrađeni na način opisan u točki 2.2.1.


2.3.1.3 Nosač vodilice škote glavnog jedra

Građen je u sandwich-u na način da se oblikovane PVC jezgre postupkom vakumske infuzije laminiraju karbonskim vlaknima (nacrt 41.21.5). Za vanjsku oplatu palube lijepi se strukturnim ljepilom.

 

2.3.1.3.1 Završna obrada nosača vodilice škote glavnog jedra

Postupak završne obrade opisan je u točki 2.2.1.

Postupku završne obrade pristupa se nakon spajanja nosača s palubom.

Svi bridovi i spojevi ploha moraju biti zaobljeni u radiusu od 3 mm, osim ako to nije drugačije naznačeno.

Svi izrezani bridovi laminata moraju biti obrađeni na način opisan u točki 2.2.1.


2.3.2 Struktura

Pozicije strukturnih elemenata prikazane su u nacrtima 41.31.1, 41.31.1.1 i 41.31.2.

Laminat strukturnih elemenata je sandwich. Izrađuju se postupkom vakumske infuzije na ravnoj horizontalnoj podlozi, pozicioniraju se unutar trupa i naknadnim postupkom laminiranja, vacuum bagging postupkom, vezuju za oplatu.

Detalji standardnih spojeva prikazani su u nacrtu 410.

Područja gdje se na oplatu vezuju strukturni elementi dodatno se laminiraju. Plan detalja laminata prikazan je u nacrtu 41.21.2, 41.21.2.1 i 41.21.3.1.

Posbnu pažnju treba posvetiti laminiranju krmene i pramčane pregrade. Te se pregrade nalaze na pozicijama gdje se grede oslanjaju na trup. Pregrade su prikazane u nacrtima 41.31.3 i 41.31.9.


2.3.3 Poklopci, vratašca i prozori

 

2.3.3.1 Poklopac krmenog spremišta

Poklopac je prikazan u nacrtu 41.41.1.

Poklopac je širine 0,505 m i dužine 0,505 m. Građen je u sandwich-u postupkom vakumske infuzije. Sandwich prelazi u jednostruki laminat na mjestima gdje se ugrađuju šarke. Na tim je mjestima laminat upušten za debljinu šarke. Gornja ploha poklopca u ravnini je s zakrivljenom plohom kokpita. Poklopac je s dvije šarke pričvršćen za palubu kokpita. Na tim je mjestima paluba kokpita upuštena za debljinu šarki. Na poklopcu se nalazi zatvarač s bravicom za zatvaranje i otvaranje spremišta.

Vodonepropusnost otvora osigurava se gumenom brtvom koja naliježe na gornju plohu žlijeba otvora u palubi kokpita. Gumena brtva se lijepi na unutrašnju plohu poklopca. Voda se iz žlijeba otvora drenira kroz cijev na krmenom zrcalu.

Posebnu pažnju treba posvetiti montaži zatvarača kako bi se osiguralo dobro nalijeganje gume na okvir drenažnog žlijeba.

Šarniri se za palubu kokpita i poklopac pričvršćuju vijcima i maticama s podloškama od inox-a AISI 316.

Promjer vijaka mora odgovarati promjerima provrta na šarkama, a glave vijaka moraju odgovarati upuštenjima na šarkama. Dužina vijaka mora biti takva da nakon pritezanja izvan matice ostane jedan puni navoj.

Matice su neobojane i zaštićene plastičnim čepovima.

 

2.3.3.1.1 Završna obrada poklopca krmenog spremišta

Postupak završne obrade opisan je u točki 2.2.1.

Gornja zakrivljena ploha je protuklizna.

Svi bridovi i spojevi ploha moraju biti zaobljeni u radiusu od 3 mm, osim ako to nije drugačije naznačeno.

Svi izrezani bridovi laminata moraju biti obrađeni na način opisan u točki 2.2.1.

 

2.3.3.2 Poklopci bočnih spremišta kokpita

Poklopac je prikazan u nacrtu 41.41.2.

Poklopci, 4 komada, su dužine 0,6 m i visine 0,2 m. Građeni su u sandwich-u postupkom vakumske infuzije. Sandwich prelazi u jednostruki laminat na mjestima gdje se ugrađuju šarke. Na tim je mjestima laminat upušten za debljinu šarke. Gornja ploha poklopca u ravnini je s ravnom plohom bočne pregrade kokpita. Poklopac je s dvije šarke pričvršćen za bočnu pregradu kokpita. Na tim je mjestima bočna pregrada kokpita upuštena za debljinu šarki. Na poklopcu se nalazi zatvarač s bravicom za zatvaranje i otvaranje spremišta. Vodonepropusnost otvora osigurava se gumenom brtvom koja naliježe na okvir otvora u bočnoj pregradi kokpita. Gumena brtva se lijepi na unutrašnju plohu poklopca. Posebnu pažnju treba posvetiti montaži zatvarača kako bi se osiguralo dobro nalijeganje gume na okvir poklopca. Šarniri se za bočnu pregradu kokpita i poklopac pričvršćuju vijcima i maticama s podloškama od inox-a AISI 316.

Promjer vijaka mora odgovarati promjerima provrta na šarkama, a glave vijaka moraju odgovarati upuštenjima na šarkama. Dužina vijaka mora biti takva da nakon pritezanja izvan matice ostane jedan puni navoj.

Matice su neobojane i zaštićene plastičnim čepovima.

 

2.3.3.2.1 Završna obrada poklopaca bočnih spremišta kokpita

Postupak završne obrade opisan je u točki 2.2.1.

Svi bridovi i spojevi ploha moraju biti zaobljeni u radiusu od 3 mm, osim ako to nije drugačije naznačeno.

Svi izrezani bridovi laminata moraju biti obrađeni na način opisan u točki 2.2.1.


2.3.3.3 Vrata ulaza u potpalublje

Vrata su prikazana u nacrtima 41.41.3 i 41.41.3.1.

Sastoje se iz dva dijela, donjeg ravnog i gornjeg zakrivljenog dijela. Plohe su građene u sandwich-u postupkom vakumske infuzije. Ta dva dijela međusobno su vezana s dvije šarke, tako da donji dio može rotirati oko ruba gornjeg dijela za približno 100°. Gornji dio vezan je šarkom za vanjsku oplatu kabine, a s dva plinska amortizera za okvir drenažnog otvora. Šarka je upuštena u laminat kabine i gornjeg dijela. Šarka i plinski amortizeri pričvršćuju se vijcima i maticama s podloškama od inox-a AISI 316.

Promjer vijaka mora odgovarati promjerima provrta na šarkama i nosačima plinskih amortizera, a glave vijaka moraju odgovarati upuštenjima na šarkama. Dužina vijaka mora biti takva da nakon pritezanja izvan matice ostane jedan puni navoj.

Matice su neobojane i zaštićene plastičnim čepovima.

U zatvorenom položaju donji i gornji dio se nalaze u ravnini s okolnom plohom. Na dnu donjeg dijela nalazi se zatvarač s bravicom za zaključavanje. U donjem dijelu okvira nalazi se otvor za zakvačku zatvarača. Zakvačku zatvarača potrebno je doraditi kako bi se osiguralo zatvaranje vratiju s unutrašnje strane. Prilikom dorade zatvarača potrebno je osigurati antikorozivnost dorađenog elementa.

Isti zatvarač se koristi kako bi se donja ploha zakvačila za gornju plohu kada su vrata u poluzatvorenom položaju. Kako se vrata u poluzatvorenom položaju ne bi otvarala u žlijeb okvira postavlja se zakvačka za blokiranje vratiju.

Vodonepropusnost otvora osigurava se gumenom brtvom koja se postavlja na rub okvira.

 

2.3.3.3.1 Završna obrada vrata ulaza u potpalublje

Postupak završne obrade opisan je u točki 2.2.1.

Gornja zakrivljena ploha je protuklizna.

Svi bridovi i spojevi ploha moraju biti zaobljeni u radiusu od 3 mm, osim ako to nije drugačije naznačeno.

Svi izrezani bridovi laminata moraju biti obrađeni na način opisan u točki 2.2.1.

 

2.3.3.4 Bočni prozori

Prozor je prikazan u nacrtu 41.41.4.

Prozor je zakrivljena ploha dužine 0,677 m i visine 0,146 m. Izrađuje se od ploče zatamnjenog acrylic-a debljine 4 mm otpornog na habanje.

Prozor se ljepilom Sikaflex – 295 UV (crna) lijepi za okvir, te se na taj način postiže zadana zakrivljenost bočnih prozora.

Zračnost između okolne strukture i acrylic-a potrebno je ispuniti istim ljepilom.

 

2.3.3.5 Poklopac pramčanog otvora

Pramčani otvor prikazan je u nacrtu 41.41.5.

Poklopac pramčanog otvora je dužine 0,587 m i širine 0,494 m. Građen je u sandwich-u postupkom vakumske infuzije. Poklopac je vezan šarkom za vanjsku oplatu kabine, a s dva plinska amortizera za okvir drenažnog otvora. Šarka je upuštena u laminat kabine i poklopca. Šarka i plinski amortizeri pričvršćuju se vijcima i maticama s podloškama od inox-a AISI 316.

Promjer vijaka mora odgovarati promjerima provrta na šarkama i nosačima plinskih amortizera, a glave vijaka moraju odgovarati upuštenjima na šarkama. Dužina vijaka mora biti takva da nakon pritezanja izvan matice ostane jedan puni navoj.

Matice su neobojane i zaštićene plastičnim čepovima.

U zatvorenom položaju ploha poklopca nalazi se u ravnini s okolnom plohom. Za zatvaranje i otvaranje poklopca ugrađena su dva zatvarača kojima se poklopac može otvoriti s vanjske i unutrašnje strane. Vodonepropusnost otvora osigurava se gumenom brtvom koja se postavlja na rub okvira. Posebnu pažnju treba posvetiti montaži zatvarača kako bi se osiguralo dobro nalijeganje poklopca na gumenu brtvu. Voda se iz žlijeba otvora drenira kroz cijev na donjem desnom boku otvora.

 

2.3.3.5.1 Završna obrada poklopca pramčanog otvora

Postupak završne obrade opisan je u točki 2.2.1.

Gornja zakrivljena ploha je protuklizna.

Svi bridovi i spojevi ploha moraju biti zaobljeni u radiusu od 3 mm, osim ako to nije drugačije naznačeno.

Svi izrezani bridovi laminata moraju biti obrađeni na način opisan u točki 2.2.1.

 

mail to a friand facebook twitter delicio stumble
top