Vitar novosti

Počinje proizvodnja prvog hrvatskog trimarana! U sklopu jedinstvene nautičke manifestacije Fiumanke predstavljen je početak izgradnje prvog hrvatskog trimarana pod nazivom VITAR23 projektantskog tima (Ivan Cindrić, Ivan Margić, Tin Matulja)... opširnije

Izrada prototipa trimarana Vitar23 Tim ljudi koji se priključio projektu VITAR u smislu proizvodnje prototipa te slijedno tome serijskoj proizvodnji trimarana Vitar23 je tvrtka as2con... opširnije

Trimaran Vitar23 inovacija godine 2010 Duga je tradicija našeg kraja u izumima i inovacijama vezanim uz more. Nije stoga čudno što je inovator godine u Primorsko-goranskoj županiji, Ivan Cindrić nagrađen ... opširnije

Start jesenskog ciklusa projekta Vitar Nakon uspješne institucionalne prezentacije projekta Vitar krećemo u novu fazu razvoja projekta ... opširnije

Preporuka projektu VITAR od MZOŠ-a U vezi Vašeg dopisa koji ste dana 24.svibnja 2010. godine elektroničkom poštom uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a u kojem tražite mišljenje o projektu pod nazivom "Vitar", ovim putem... opširnije
Preporuka projektu VITAR od MINGORP-a Uvidom u projekt "Vitar" koji ste nam prezentirali na sastanku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dne 07. svibnja 2010. godine a obuhvaća... opširnije
Preporuka projektu VITAR od HJS-a U cilju stvaranja uvjeta za nesmetan razvoj sportskog jedrenja u svim njegovim oblicima u Republici Hrvatskoj... opširnije
Prezentacija u MINT-u Projekt Vitar je uspješno prezentiran u prostorima ministarstva turizma MINT-a ... opširnije

ISO norme

Projektiranje trimarana je izvedeno u skladu sa ISO normama:

ISO 12215-1 Small craft - Hull construction and scantlings, Part 1: Materials: Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate.
ISO 12215-2 Small craft - Hull construction and scantlings, Part 2: Materials: Core materials for sandwich construction, embedded materials.
ISO 12215-3 Small craft - Hull construction and scantlings, Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, wood, other materials.
ISO 12215-5 Small craft - Hull construction and scantlings, Part 5: Design pressures, design stresses, scantling determination.
ISO 12215-6 Small craft - Hull construction and scantlings, Part 6: Structural arrangements and details.
ISO 12215-7 Small craft - Hull construction and scantlings, Part 7: Scantling determination of multihulls.
ISO 12215-8 Small craft - Hull construction and scantlings, Part 8: Rudders.
ISO 12215-9 Small craft - Hull construction and scantlings, Part 9: Sailing boats - Appendages and rig attachment.

Projektiranje i izvedba elektro instalacija izvodi se prema ISO normama:
ISO 10133 Small craft – Electrical system – Extra-low-voltage d.c. installations.
ISO EN 28849:1993/A1 Small craft Electrical operated bilge pumps (ISO 8849:1990).

Zaštita ljudi od pada u vodu i izvlačenje ljudi na plovilo provedeno je prema normi:
ISO/FDIS 15085 Small craft – Man–overboard prevention and recovery.

Navigaciona svjetla:
1972 COLREGs.

Provjera stabiliteta provedena je prema ISO normi:
ISO 12217-2 Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorization – Part 2: Sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m.

Gradnja trimarana izvodi se u skladu s ISO normom:
ISO 12215-4 Small craft - Hull construction and scantlings, Part 4: Workshop and manufacturing.

mail to a friand facebook twitter delicio stumble
top