Vitar novosti

Počinje proizvodnja prvog hrvatskog trimarana! U sklopu jedinstvene nautičke manifestacije Fiumanke predstavljen je početak izgradnje prvog hrvatskog trimarana pod nazivom VITAR23 projektantskog tima (Ivan Cindrić, Ivan Margić, Tin Matulja)... opširnije

Izrada prototipa trimarana Vitar23 Tim ljudi koji se priključio projektu VITAR u smislu proizvodnje prototipa te slijedno tome serijskoj proizvodnji trimarana Vitar23 je tvrtka as2con... opširnije

Trimaran Vitar23 inovacija godine 2010 Duga je tradicija našeg kraja u izumima i inovacijama vezanim uz more. Nije stoga čudno što je inovator godine u Primorsko-goranskoj županiji, Ivan Cindrić nagrađen ... opširnije

Start jesenskog ciklusa projekta Vitar Nakon uspješne institucionalne prezentacije projekta Vitar krećemo u novu fazu razvoja projekta ... opširnije

Preporuka projektu VITAR od MZOŠ-a U vezi Vašeg dopisa koji ste dana 24.svibnja 2010. godine elektroničkom poštom uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a u kojem tražite mišljenje o projektu pod nazivom "Vitar", ovim putem... opširnije
Preporuka projektu VITAR od MINGORP-a Uvidom u projekt "Vitar" koji ste nam prezentirali na sastanku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dne 07. svibnja 2010. godine a obuhvaća... opširnije
Preporuka projektu VITAR od HJS-a U cilju stvaranja uvjeta za nesmetan razvoj sportskog jedrenja u svim njegovim oblicima u Republici Hrvatskoj... opširnije
Prezentacija u MINT-u Projekt Vitar je uspješno prezentiran u prostorima ministarstva turizma MINT-a ... opširnije

Osnovne značajke trimarana

Dužina preko svega, L oa = 8,65 m

Najveća dužina, L max = 7,16 m

Dužina trupa, L H = 6,99 m

Dužina plovka, L PH = 6,99 m

 

Najveća širina (rastegnuti plovci), B max = 5,62 m

Najmanja širina (sklopljeni plovci), B min = 2,49 m

Širina trupa, B H = 1,81 m

 

Gaz na projektnoj vodnoj liniji s izvučenom kobilicom, T max = 1,71 m

Gaz na projektnoj vodnoj liniji s uvučenom kobilicom, T min = 0,4 m

Gaz trupa na projektnoj vodnoj liniji, T C = 0,4 m

Visina u kabini 1,64 m

Najveća visina od vodne linije praznog opremljenog broda, H a = 12,27 m

 

Projicirana površina jedara, A S = 35,1 m 2

Površina glavnog jedra, A M = 25,5 m 2

Površina prednjeg jedra, A J = 10,2 m 2

Površina driftera, A D = 37,6 m 2

 

Masa praznog opremljenog trimarana, m LCC = 750 kg

Najveće ukupno opterećenje, m MTL = 485 kg

Masa potpuno opterećenog trimarana, m LDC = 1100 kg

Masa trimarana na prikolici, m T = 750 kg

 

mail to a friand facebook twitter delicio stumble
top