Vitar novosti

Počinje proizvodnja prvog hrvatskog trimarana! U sklopu jedinstvene nautičke manifestacije Fiumanke predstavljen je početak izgradnje prvog hrvatskog trimarana pod nazivom VITAR23 projektantskog tima (Ivan Cindrić, Ivan Margić, Tin Matulja)... opširnije

Izrada prototipa trimarana Vitar23 Tim ljudi koji se priključio projektu VITAR u smislu proizvodnje prototipa te slijedno tome serijskoj proizvodnji trimarana Vitar23 je tvrtka as2con... opširnije

Trimaran Vitar23 inovacija godine 2010 Duga je tradicija našeg kraja u izumima i inovacijama vezanim uz more. Nije stoga čudno što je inovator godine u Primorsko-goranskoj županiji, Ivan Cindrić nagrađen ... opširnije

Start jesenskog ciklusa projekta Vitar Nakon uspješne institucionalne prezentacije projekta Vitar krećemo u novu fazu razvoja projekta ... opširnije

Preporuka projektu VITAR od MZOŠ-a U vezi Vašeg dopisa koji ste dana 24.svibnja 2010. godine elektroničkom poštom uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a u kojem tražite mišljenje o projektu pod nazivom "Vitar", ovim putem... opširnije
Preporuka projektu VITAR od MINGORP-a Uvidom u projekt "Vitar" koji ste nam prezentirali na sastanku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dne 07. svibnja 2010. godine a obuhvaća... opširnije
Preporuka projektu VITAR od HJS-a U cilju stvaranja uvjeta za nesmetan razvoj sportskog jedrenja u svim njegovim oblicima u Republici Hrvatskoj... opširnije
Prezentacija u MINT-u Projekt Vitar je uspješno prezentiran u prostorima ministarstva turizma MINT-a ... opširnije

Preporuke

thumbs up

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE
TURISTIČKI URED
51000 Rijeka, Užarska 14, Hrvatska
BROJ: SI
Rijeka, 15. listopada 2010.

Poštovani,

s velikim zadovoljstvom pozdravljamo inicijativu Šček Cindrić d.o.o.-a i podržavamo realizaciju projekta VITAR, koji će znatno doprinijeti promociji Rijeke, Primorsko-goranske županije i Repuiblike Hrvatske te smatrajući da će ovaj projekt postati prepoznatljiv turistički proizvod našeg grada, izražavamo spremnost, da se u okviru svojih mogućnosti, uključimo u realizaciju ovog hvalevrijednog projekta.

S poštovanjem,

Stručni suradnik:
v.r. Ines Boban-Štiglić,prof.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE

Direktor:
v.r.Petar Škarpa, dipl.oec.

.........................................................................................................................................................

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
10 000 Zagreb, Prisavlje 14
KLASA:334-05/10-01/658
URBROJ: 529-07-10-2
Zagreb, 10. lipnja 2010.

Poštovani gospodine Cindrić,

Ministarstvo turizma smatra da je Vaš projekt jako zanimljiv, posebno za jačanje turističke kvalitete u nautičkom dijelu hrvatskog turizma. Iz Vaše prezentacije uočava se da projekt "VITAR" ima za cilj popularizaciju jedrenja kao sporta, unaprjeđenje i dopunu nautičke ponude, a samim tim i promociju ukupnog hrvatskog turizma, poglavito organiziranjem atraktivnih regatnih natjecanja i sličnih događaja i njihovim praćenjem u domaćim i stranim medijima.

Ministarstvo turizma podržava organizaciju regatnih natjecanja koje, uz službene regate, obuhvaćaju i organizaciju "VITAR regata turista" čija je posebnost činjenica da gledateljima i turistima dodjeljuje aktivnu ulogu te im tako omogućava i participaciju u samoj regati. Na taj se način kreira i nudi jedinstveni oblik aktivnog odmora. Ovakav inovativni pristup približava natjecanje gledatelju koji se iz pasivnog pretvara u aktivnog učesnika nezaboravnog iskustva.

Zbog svega navedenog, Ministarstvo turizma vjeruje da projekt "VITAR" svojom realizacijom može uvelike doprinijeti razvoju hrvatskog turizma, ponuditi nove i zanimljive sadržaje te na jedinstven i originalan način promovirati Hrvatsku na europskom i globalnom tržištu.

Ministarstvo turizma podupire i preporučuje projekt VITAR svim zainteresiranim stranama.

S poštovanjem,

DRŽAVNI TAJNIK
Branko Grgić
MINISTARSTVO TURIZMA

.........................................................................................................................................................

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED PREDSJEDNIKA
KLASA:620-01/10-01/06
URBROJ: 71-02-21/1-10-2
Zagreb, 4. lipnja 2010.

Poštovani gospodine Cindrić,

Zahvaljujemo Vam na pismu upućenom predsjedniku Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ivi Josipoviću te na priloženoj promemoriji projekta "VITAR"

Predsjednik Republike pozdravlja svaku inicijativu čijom bi se realizacijom omogućio napredak zemlje, prije svega zapošljavanje, usvajanje novih tehnologija, ravnomjeran razvoj svih hrvatskih krajeva i međunarodna promocija Republike Hrvatske. Premda u ovom slučaju nismo zaprimili stručnu analizu koja bi nam omogućila iskazati određeno mišljenje, iz opisa projekta vidljivo je da je riječ o zamisli koja ima mnogostruke gospodarske aspekte, od projektiranja i proizvodnje plovila, do unaprjeđenja turističke ponude i promidžbe Republike Hrvatske u svijetu.

Slobodni smo ovim putem zaželjeti Vam uspjeh u ostvarivanju ove ideje kao i u budućim poslovnim pothvatima.

S poštovanjem,

PREDSTOJNIK
Joško Klisović
URED PREDSJEDNIKA

.........................................................................................................................................................

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
10 000 Zagreb, Donje Svetice 38
KLASA:620-01/10-02/00006
URBROJ: 533-11-10-0002
Zagreb, 27. svibnja 2010.

Predmet: Projekt Vitar

- podrška, daje se

U vezi Vašeg dopisa koji ste dana 24.svibnja 2010. godine elektroničkom poštom uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a u kojem tražite mišljenje o projektu pod nazivom "Vitar", ovim putem slobodni smo vam predstaviti naše mišljenje o navedenom projektu.

Prepoznajemo važnost ovog projekta, kako za popularizaciju jedrenja na lokalnoj razini, tako i za razvoj i popularizaciju jedrenja i hrvatskog športa općenito. Kako se ovaj projekt, u jednom svom dijelu, provodi i u cilju stvaranja boljih uvjeta za razvoj športskog jedrenja u Republici Hrvatskoj, projekt pod nazivom "Vitar" smatramo hvalevrijednim i korisnim projektom te ovim putem dajemo podršku navedenom projektu.

RAVNATELJ
UPRAVE ZA ŠPORT
Željko Klarić, dipl.iur.
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

.........................................................................................................................................................

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Gradonačelnik
KLASA:023-01/10-03/1
URBROJ: 2170/01-15-00-10-510
Rijeka, 21. svibnja 2010.

Poštovani,

projekt VITAR svakako predstavlja atraktivan proizvod za promociju sporta, kao i promociju tvrtki putem sporta.

Odjel gradske uprave za poduzetništvo ocjenjuje da će projekt moći ostvariti pozitivne efekte korištenjem jedara kao reklamnih površina, zatim ponuditi stvaranje imidža tvrtke podupiratelja sporta, te dobiti medijsku pozornost putem natjecateljskih regata. Naime, Grad Rijeka poduzetniku Šček-Cindrić d.o.o. Rijeka nudi mogućnost korištenja potpora u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke i Program kreditiranja gospodarskih subjekata sa područja Grada Rijeke. Ovi programi u funkciji su razvoja gradskog turizma i proizvodnje u 2010. godini, a uz subvenciju kamatne stope pokrivaju sve resurse potrebne za realizaciju projekta VITAR.

Odjel za poduzetništvo svake godine provodi mjere i kreditiranje putem javnih poziva koji su upravi u tijeku, te će tvrtka Šček-Cindrić moći podnijeti zahtijev za financiranje aktivnosti u realizaciji projekta.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Mr.sc. Vojko Obersnel
GRAD RIJEKA - Gradonačelnik

.........................................................................................................................................................

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za poduzetništvo
KLASA:302-02/10-04/4
URBROJ: 2170-01-03-10-10-2
Rijeka, 24. svibnja 2010.godine

Predmet: Projekt Vitar

Poštovani,

Smatramo da projekt Vitar predstavlja atraktivan proizvod za promociju sporta i za promociju tvrtki putem sporta. Isto tako, smatramo kako će projekt biti u mogućnosti ostvariti pozitivne efekte kroz korištenje jedara kao reklamnih površina te ponuditi stvaranje imidža tvrtke podupiratelja sporta i medijsku pozornost putem natjecateljskih regata.

Grad Rijeka nudi mogućnost poduzetniku Šček-Cindrić d.o.o. Rijeka korištenja potpora u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke, Programa Jamstveni instrumenti za poticanje osiguranja financiranja projekata malog gospodarstva na području Grada Rijeke te Program kreditiranja gospodarskih subjekata sa područja Grada Rijeke u funkciji razvoja gradskog turizma i proizvodnje u 2010. godini uz subvenciju kamatne stope.

Odjel za poduzetništvo svake godine provodi mjere bespovratnog subvencioniranja i kreditiranja putem javnih poziva koji su upravo u tijeku te je poduzetnik u mogućnosti podnijeti zahtijev za financiranje aktivnosti u realizaciji projekta.

S poštovanjem,

Pročelnik
mr.sc.Andrija Vitezić
GRAD RIJEKA - Odjel gradske uprave za poduzetništvo

.........................................................................................................................................................

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
1000 ZAGREB - Ulica grada Vukovara 78
KLASA:053-01/10-01/120
URBROJ: 536-07-02/1-10-1
Zagreb, 12. svibnja 2010.

PREDMET: Preporuka za projekt " Vitar ", daje se

Poštovani,

Uvidom u projekt "Vitar" koji ste nam prezentirali na sastanku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dne 07. svibnja 2010. godine a obuhvaća projektiranje i izradu inovativnog trimaranskog plovila te organizaciju regatnih natjecanja u zemlji i inozemstvu, ovim putem iznosimo svoje mišljenje:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, u djelokrugu svojih aktivnosti potiče razvoj inovativnih proizvoda više dodane vrijednosti namijenjene domaćem ali i inozemnim tržištima. Izrada trimarana, novog proizvoda s inovativnim rješenjima biti će još jedan u nizu proizvoda male brodogradnje odnosno proizvodnje plovila za sport i slobodno vrijeme gdje Republika Hrvatska raspolaže znatnim izvoznim potencijalima i konkurentskom prednošću što se tiče razvoja novih proizvoda, kvalitete izrade, cijena i tradicije u proizvodnji.

Slijedom navedenog, podržavamo realizaciju projekta "Vitar", naročito u dijelu organizacije i započinjanja proizvodnje ovog originalnog plovila te ovim putem ovaj projekt preporučujemo svim zainteresiranim stranama.

S poštovanjem,

MINISTAR
Mr.sc.Đuro Popijač
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

.........................................................................................................................................................

 

HRVATSKI JEDRILIČARSKI SAVEZ
Croatian Sailing Federation
Trg Franje Tuđmana 3
21000 Split
HRVATSKA / Croatia
24.05.2010.

Preporuka projektu Vitar

U cilju stvaranja uvjeta za nesmetan razvoj sportskog jedrenja u svim njegovim oblicima u Republici Hrvatskoj i u skladu sa njenim zakonima i propisima nadležnih tijela te povezivanjem sa sportskim jedrenjem suvremenog svijeta te temeljem Statuta Hrvatskog jedriličarskog saveza i skladu sa njegovim pravilnicima podržavamo projekt po nazivom Vitar projektanta Šček Cindrić d.o.o.

S poštovanjem uz sportski pozdrav

Marin Lovrović
Predsjednik
HRVATSKI JEDRILIČARSKI SAVEZ

Ivo Jaić
Tajnik

.........................................................................................................................................................

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu
KLASA:053-02/10-01/125
URBROJ:2170/1-12/5-10-4
Rijeka, 17.svibnja 2010.g.

Poštovani,

Projekt VITAR koji obuhvaća projektiranje inovativnog trimaranskog plovila, organizaciju i započinjanje proizvodnje, te organizaciju regatnih natjecanja u Hrvatskoj, a kasnije i u inozemstvu s kojim ste nas upoznali Vašim dopisom od 03. svibnja 2010. smatramo interesantnim s poslovnog i promotivnog aspekta.

Projekt podržavamo jer predstavlja obećavajuću poslovnu aktivnost za malu brodogradnju, a budući da ima za cilj popularizaciju jedriličarskog športa utjecao bi na unapređenje nautičkog turizma i na turističku ponudu. Ostvarenje plana za širenje regate u inozemstvo doprinijelo bi promociji Primorsko-goranske županije i Hrvatske.

Sukladno Smjernicama Primorsko-goranske županije i programa rada Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, podržavamo i potičemo sve aktivnosti vezane za inovatorstvo i komercijalizaciju inovacija, posebno inovacija u naprednijoj fazi razvoja, koje imaju mogućnost pozicioniranja na tržištu.

Želimo Vam uspjeh u realizaciji ovog inovativnog i ambicioznog projekta.

S poštovanjem,

pročelnik
Berislav Tulić, dipl.ing.
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

.........................................................................................................................................................

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Županijska komora Rijeka
Predsjednik

Poštovani,

Projekt VITAR tvrtke Šček-Cindrić d.o.o. smatramo iznimno interesantnim kako sa stajališta kreativnosti ideje tako i kao jedna iznimna poslovna prilika za djelatnosti iz područja male brodogradnje.
Županijska komora Rijeka je sjedište Udruženja male brodogradnje Hrvatske gospodarske komore, stoga ukoliko želite možemo organizirati jedan poslovni susret sa zainteresiranim tvrtkama te im prezentirati projekt i poslovne prilike koje on otvara.
Dakle kao asocijacija gospodarstva pozdravljamo ovu inicijativu i nastojat ćemo Vam pomoći pri uspostavljanju i produbljivanju suradnje s gospodarskim subjektima, te razmjene informacija kojima se podiže razina znanja obiju strana.

S poštovanjem,

mr.sc.Vinko Mičetić
Županijska komora Rijeka

.........................................................................................................................................................

TEHNOLOŠKO INOVACIJSKI CENTAR - RIJEKA
Društvo za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva
J.P.Kamova 19, 51000 Rijeka

Poštovani,

Budući da je projekt VITAR koji je osmislila i započela ostvarivati tvrtka Šček-Cindrić dizajn studio d.o.o. jedinstven projekt takve vrste jer obuhvaća:

- projektiranje inovativnog trimaranskog plovila,

- organizaciju i započinjanje proizvodnje, te

- organizaciju regatnih natjecanja u Hrvatskoj, a kasnije i u inozemstvu, a

projekt je važan kako za lokalnu zajednicu tako i za gospodarstvo i promidžbu Hrvatske, te stoga Tehnološko-inovacijski centar Rijeka d.o.o. daje preporuku projektu i voljan je sudjelovati u okviru svojih mogućnosti u navedenom projektu.

Direktor
Mr. sc. Davor Begonja
Tehnološko-inovacijski centar Rijeka d.o.o.
Društvo za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva

.........................................................................................................................................................

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD
Jadranski trg 3a
51000 Rijeka, Hrvatska
Erste poslovni centar
I. Lučića 2
10000 Zagreb, Hrvatska

Poštovani,

Najljubaznije zahvaljujemo na Vašoj cijenjenoj ponudi za suradnju na projektu VITAR koju smo zaprimili 15. travnja 2010.

Ovaj jedinstveni, atraktivni projekt koji za cilj ima popularizaciju sporta, unapređenje nautičkog turizma te uspostavljanje atraktivnog i dinamičnog sistema regatnog natjecanja u blizini većih gradova na Jadranskoj obali, oko otoka, te u unutrašnjosti na jezerima gdje za to postoje uvjeti nesumnjivo je izuzetan. Jasno nam je da ovakav oblik poslovne suradnje može biti obostrano i višestruko svrhovit i zanimljiv. …

Sanja Solgat
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD
Služba marketinga

.........................................................................................................................................................

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.
Jadranski trg 3a
51000 Rijeka, Hrvatska
Erste poslovni centar
I. Lučića 2
10000 Zagreb, Hrvatska

Poštovani,

Zahvaljujem na dostavljenom e-mailu i upitu za sudjelovanjem u projektu VITAR.Drago mi je da ste nam ukazali povjerenje, izborom ERSTE leasing-a kao potencijalnog ponuđača usluga financiranja na projektu VITAR.Financiranje predmetnog plovila Vitar23 se može izvršiti nakon provjere boniteta potencijalnog korisnika leasinga i nakon završene izgradnje plovila. Dakako pošto se radi o novom proizvodu, pozitivan feedback budućih vlasnika će nam uvelike olakšati donošenje odluke o financiranju novog proizvoda.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju,
S poštovanjem i lijepi pozdrav.

Ivana Krmpotić
Odjel financiranja plovila
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o

 

mail to a friand facebook twitter delicio stumble
top